Nieuws

Bijeenkomsten over goede zorg voor ouderen met verstandelijke beperkingen

10 april 2018

Mensen met verstandelijke beperkingen krijgen veelal al rond hun 40ste of 50ste met ouderdomsverschijnselen te maken. Dat vraagt extra aandacht van hun naasten en begeleiders. Vier landelijke cliëntenorganisaties, die samenwerken in het project ‘Verbetering van kwaliteit (van zorg en ondersteuning) bij bijzondere zorgvragen’, bieden bijeenkomsten aan voor de naasten en begeleiders van ouderen. In deze bijeenkomst bevorderen we bewustwording, kennisuitwisseling en onderling begrip en samenwerking ten behoeve van de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan ouder wordende mensen met verstandelijke beperkingen.

De bijeenkomst is voor naasten en begeleiders van mensen met verstandelijke beperkingen van rond de 40 en ouder die zorg en ondersteuning krijgen vanuit de Wlz. De bijeenkomst wordt in samenspraak met de zorgorganisatie samengesteld en op locatie aangeboden. Het programma bestaat uit een informatief gedeelte en een of meer dialoogsessies. De bijeenkomst duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur. Minimaal 8 deelnemers.

Wat levert het op?

Goede gesprekken over de invulling van goede zorg en ondersteuning ten behoeve van een goed leven van ouder wordende mensen met verstandelijke beperkingen. Met oog, oor en hart voor:

  • ieders ervaringen en perspectieven
  • thema’s die spelen op de locatie / bij de zorgorganisatie (bijvoorbeeld passende dagbesteding, geschiktheid van de woonomgeving, dementeren, palliatieve zorg)
  • mogelijk gebruik van een casus (goed of slecht voorbeeld) aan de hand waarvan het gesprek kan plaatsvinden.
  • Een methode om goede gesprekken te voeren.
Wat verwachten we van de zorgorganisatie?
  • (telefonisch) overleg vooraf over invulling van de bijeenkomst
  • planning van een datum voor de bijeenkomst (in 2018)
  • uitnodigingen aan deelnemers versturen
  • ruimte, thee en koffie beschikbaar stellen

Dit project maakt onderdeel uit van het meerjarige kwaliteitsagenda Samen sterk voor kwaliteit.

Met de kwaliteitsagenda voor de gehandicaptenzorg proberen mensen met een beperking en hun verwanten, professionals en zorgaanbieders samen antwoorden op vragen over een goed leven te realiseren. Meer informatie vindt u op de website www.ikdoemee.nl.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit