Nieuws

De leidraad NAH in het vizier staat online

04 december 2020

Op het Kennisplein Gehandicaptensector is vanaf nu de leidraad NAH in het vizier beschikbaar. Deze geeft een overzicht van kennisproducten die helpen bij het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Met deze kennisproducten kunnen professionals de ondersteuning van cliënten verder vormgeven, onderbouwen en/of toetsen.

Infographic met resultaten

Achtergrond 

In het traject 'NAH in het vizier' heeft het Kennisplein Gehandicaptensector allereerst in opdracht van NPG Gewoon Bijzonder de aanwezige kennis en kennisbehoefte over de chronische fase van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) onderzocht. Voor de rapportage, waarvoor professionals, mensen met NAH en hun naasten bevraagd zijn, klik hier.  Vervolgens heeft Berber Wesseling (projectleider NAH-Kennisnetwerk Gewoon Bijzonder) nu de leidraad 'NAH in het vizier' ontwikkeld. Per kennisproduct is aangegeven wat de basis is voor de bruikbaarheid: kennis uit onderzoek, praktijkkennis of ervaringskennis.

De kennisproducten als volgt ingedeeld: 

  • Basiskennis over (oorzaken en gevolgen van) NAH voor (beginnende) zorgprofessionals 
  • Informatie over ondersteunings- en zorgmogelijkheden voor zorgprofessionals 
  • Ervaringen van en informatie van en voor mensen met NAH en naasten 
  • Specialistische kennis, methoden voor behandeling en diagnostiek 
  • Multimedia met lijsten van boeken, websites, apps en video’s 
Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: