Nieuws

Save the date: 18 april start ‘Ouderen in het vizier’ fase 2

21 februari 2017

De VGN houdt op 18 april een oogst/start bijeenkomst over het project ‘Ouderen in het vizier’, waarbij de eerste fase wordt afgerond en meteen het startsein wordt gegeven voor de tweede fase. Voor fase twee heeft ZonMw een subsidie toegekend, die het project met anderhalf jaar verlengt. ‘Ouderen in het vizier’ wordt door het Kennisplein uitgevoerd in het kader van het kennisprogramma Gewoon Bijzonder en heeft tot doel de sector actuele kennis te verschaffen die bijdraagt aan een goede kwaliteit van bestaan voor oudere mensen met verstandelijke beperkingen. 

Tijdens de eerste fase van het project zijn in de tweede helft van 2016 de kennisbronnen en kennisvragen verzameld en gewogen en er is een online onderzoek (zie bijlage) uitgevoerd naar de kennisbehoefte bij zes geledingen: begeleiders, staf/hoger opgeleide professionals, management, onderzoekers, verwanten en beleidsadviseurs sociaal domein. Met de uitkomsten kon de basis worden gelegd voor fase 2.

Bundelen en verspreiden

De tweede fase staat in het teken van bundeling en verspreiding van kennis. Op 18 april wordt gedetailleerd ingegaan op de inhoud van fase 2, waarin de ontwikkeling van de leidraad ‘Ondersteunen van de ouder wordende client met verstandelijke beperkingen’ is opgenomen.  Daarnaast wordt het online webdossier op het Kennisplein Gehandicaptensector doorontwikkeld.  In een actief leernetwerk worden tien zorgaanbieders ondersteund bij de implementatie van de leidraad in de praktijk. Voorts zal in fase twee een interactieve campagne worden gestart, die zal worden verbonden aan de al lopende publiekscampagne www.nederlandonbeperkt.nu

De ‘oogst/start bijeenkomst’ op 18 april
De bijeenkomst wordt gehouden bij de VGN aan de Oudlaan 4 in Utrecht, in de middag of in de avond. Voor het volledige programma en aanmelding, klik hier.

In 2016 organiseerde het projectteam van ‘Ouderen in het vizier’ een fotowedstrijd die aandacht vraagt voor oudere cliënten met een beperking. Er werden prachtige foto’s ingestuurd. De makers van de vijf mooiste zijn beloond met een ingelijste vergroting van hun werk. Bekijk hier de galerij van winnende foto’s. 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven