Nieuws

Nieuwe app voor mensen met een lvb om te werken aan gezondheid

23 mei 2022

B-appy is een nieuwe app waarmee mensen van 16 jaar en ouder met een licht verstandelijke beperking kunnen werken aan hun gezondheid. De app is onderscheidend, omdat ze naast voeding en leefstijl ook aandacht heeft voor zingeving en meedoen. De app is ontwikkeld door onder andere e-lvb.

B-appy logo

Ook bij lvb’ers aandacht voor gezondheid

Het is belangrijk dat er ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) aandacht is voor gezondheid. Daarom heeft expertisenetwerk e-lvb samen met ervaringsdeskundigen, professionals die werken met mensen met een lvb en het Institute for Positive Health B-appy ontwikkeld. De pilot met de app is op 10 mei gestart*.

Inzicht in eigen gezondheid en voortgang

Met de B-appy app krijgen gebruikers inzicht in hun gezondheid. Ze kunnen samen met hun begeleider of andere betrokkenen zo zelfstandig mogelijk stappen zetten met concrete acties. Ook krijgen ze een totaalplaatje van hun voortgang.

Positieve gezondheid

De app is gebaseerd op het model van Machteld Huber van het Institute for Positive Health. In dit model staan zes dimensies van gezondheid centraal. Het uitgangspunt is dat je met deze benadering bijdraagt aan het vermogen van mensen om met alle uitdagingen van het leven om te gaan. Uitdagingen op fysiek, emotioneel en sociaal gebied. En om zo veel mogelijk de eigen regie te voeren.

App richt zicht op meerdere gebieden

B-Appy richt zich op lichaam, gevoel en gedachten, zinvol leven, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Dit zijn de zes dimensies uit het model van Machteld Huber.

B-appy
Meer informatie over B-appy. Bron e-lvb

Haalbare doelen zijn belangrijk

Het idee voor B-appy ontstond door tijdens een hackaton cliënten te interviewen en hen te vragen hoe zij aan hun gezondheid willen werken. Ze gaven aan haalbare doelen te willen. Ze willen ook zelf kunnen kiezen welke acties ze uitvoeren en willen zien wat ze al hebben bereikt. Dat kan nu met de nieuwe app.

Gezondheid van belang voor betekenisvol leven

De VGN omarmt een brede kijk op gezondheid en ziet steeds meer initiatieven die hieraan bijdragen. Vanuit de ambitie in onze visie 2030 is gezondheid niet alleen een doel op zich, maar ook een belangrijk middel om een betekenisvol leven te leiden. En met deze app kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking mooi ‘de touwtjes in eigen handen’ nemen.  

Lees meer over B-appy.

* B-appy is nu nog niet beschikbaar voor organisaties buiten e-lvb. Het gebruik van de app wordt op dit moment verder onderzocht en verfijnd. Ook wordt er een begeleidende tool ontwikkeld. In 2023 zal B-appy ook beschikbaar zijn voor de doelgroep buiten de organisaties van e-lvb. 

Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met e-lvb via info@e-lvb.nl. Dan zijn mogelijkheden te verkennen voor eerdere inzet van B-appy of andere vormen van participatie in het project.

Deze pagina is een onderdeel van: