Nieuws

Nieuwe behandeling voor mensen met hersenletsel: Hersenz

07 mei 2014

Sinds kort kunnen mensen met hersenletsel voor behandeling terecht bij Hersenz, een samenwerking van zes zorgaanbieders in Nederland: De Noorderbrug, Heliomare, Middin, SGL, SWZ en InteraktContour. Het gaat om mensen die na revalidatie hun leven weer willen oppakken maar nog intensieve ondersteuning nodig hebben. De zorgaanbieders, allen gespecialiseerd in hersenletsel, brengen hun kennis en ervaring bij elkaar om zorg van goede kwaliteit te bieden.

De behandeling is gericht op het omgaan met de veranderingen in het leven die optreden door hersenletsel. Mensen die voorheen volop in het leven stonden, kunnen na een TIA of ongeluk met hersenletsel als gevolg, vaak niet meer werken, emoties moeilijk onder controle houden en hun huishouden niet meer besturen. Verder richt de behandeling zich op bewegen en hoe om te gaan met je energie. De behandeling van Hersenz is een onderdeel van het totale zorgaanbod van InteraktContour.

Behandeling op het juiste moment
Odette Hanterink is manager behandeling bij InteraktContour: “Wat je ziet is dat mensen die thuis komen na hun revalidatie vaak een terugval krijgen. Geleerde vaardigheden zijn ze snel kwijt. Het opvoeden van kinderen lukt niet meer, het is moeilijk om met geld om te gaan, het huis raakt vervuild en je ziet veel relaties stuk lopen. Dat is heel jammer, want uit ervaring weten we dat terugval voorkomen kan worden met behandeling op het juiste moment, namelijk direct nadat mensen weer thuis gaan wonen na hun revalidatie.”

Voordelen gezamenlijke aanpak
Volgens Odette heeft het veel voordelen om deze behandeling gezamenlijk aan te bieden. “De ene zorgorganisatie heeft al veel ervaring met behandeling, de ander heeft al aardig in kaart hoe we de doelgroep kunnen bereiken met dit product. Samen kunnen we ervoor zorgen dat cliënten die het hard nodig hebben de juiste behandeling krijgen van hoge kwaliteit. Deze kwaliteit gaan we ook meten: de universiteit van Maastricht onderzoekt in hoeverre een cliënt baat heeft bij de behandeling.”

Kwaliteit van leven
Wanneer en waar kunnen mensen met hersenletsel terecht voor deze behandeling? Odette: “Op dit moment worden de behandelaars, zoals psychologen, orthopedagogen en logopedisten van de betrokken organisaties getraind. Als Hersenz een tijdje ‘draait’, willen we ook andere zorgpartijen betrekken, zodat er een landelijke dekking komt in ons aanbod. Met de huidige ervaring met behandeling, heb ik er veel vertrouwen in dat we een grote bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van het leven met hersenletsel.”