Nieuws

Nieuwe belangstellingsregistratie experiment VPT forensische zorg

20 mei 2019

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) draait tot eind 2019 een experiment Volledig Pakket Thuis (VPT). In een tussenevaluatie begin 2019 hebben NZa en J&V geconstateerd dat er voldoende inhoudelijke meerwaarde is voor een VPT in de forensische zorg, maar dat de omvang nog te beperkt is om het VPT op te nemen als forensische zorgprestatie. Om te komen tot voldoende omvang wordt het experiment met twee jaar verlengd, tot eind 2022. Wanneer u geïnteresseerd bent in deelname kunt u uw belangstelling kenbaar maken via inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl met als onderwerp belangstellingsregistratie experiment VPT 2020-2022.

Afbeelding van een vraagteken en twee uitroeptekens. Kan gebruikt worden bij een enquête.

Tussenevaluatie
Het experiment Volledig Pakket Thuis is eind 2017 gestart bij 5 zorgaanbieders in Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. De belangrijkste drijfveren voor het experiment zijn:

  • realiseren van een betere, veilige en snellere doorstroom voor justitiabelen vanuit de PI, kliniek of RIBW, waarbij het de justitiabele ontbreekt aan voldoende vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen zonder intensieve begeleiding en zorg;
  • het vinden van een juiste aansluiting na de forensische titel op de ZVW, WLZ en de WMO, in het kader van continuïteit van zorg.

Op basis van de tussenevaluatie begin 2019 heeft J&V besloten om het experiment met twee jaar te verlengen. De huidige overeenkomst eindigt eind 2019 en kent geen optie voor verlenging. Om die reden wordt een nieuwe aanbesteding voorbereid. Het betreft een vereenvoudigde aanbesteding voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure). Het streven is om meer zorgaanbieders te contracteren, die in meer regio’s met VPT kunnen experimenteren. Hierbij wordt gedacht aan een indeling conform de 11 arrondissementsregio's.

Bent u geïnteresseerd in deelname?
Indien u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een experiment in 1 van de genoemde regio’s, dan kunt u uw belangstelling voor 14 juni 2019 doorgeven via inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl met onderwerp belangstellingsregistratie experiment VPT 2020-2022. U wordt hierbij verzocht om uw naam, functie, organisatie, adresgegevens en AGBcode te vermelden, inclusief uw mogelijkheden (en innovatieve ideeën) voor het leveren van VPT.

Tot slot
Meer informatie over VPT is terug te lezen op https://www.forensischezorg.nl/zorginkoop-financiering/vpt
In de bijlage vindt u de volledige brief van Justitie en Veiligheid over dit onderwerp. Wanneer u vragen heeft naar aanleiding van deze aankondiging, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen de Divisie ForZo/JJI.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: