Nieuws

Nieuwe bestuurder Humanitas DMH

08 augustus 2012

Per 1 augustus  2012 is Ad van Rijen benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Humanitas DMH. Hiermee heeft de organisatie een tweehoofdige Raad van Bestuur met José Schiphorst als voorzitter. Voorheen was Ad van Rijen directeur bij Humanitas DMH. Deze functie is met de uitbreiding van de  Raad van Bestuur komen te vervallen.

Humanitas DMH is een landelijk werkende organisatie en biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Er werken zo’n 1.000 medewerkers en 200 vrijwilligers. Zij verlenen diensten aan ruim 2.000 cliënten op 40 woonlocaties en 20 steunpunten voor thuisondersteuning.

Humanitas DMH vindt het belangrijk dat cliënten medezeggenschap hebben, de regie houden op hun eigen leven en dat zij een volwaardige plek in de samenleving hebben. De manier waarop de instelling dit realiseert en de dienstverlening vormgeeft, is gebaseerd op de Humanitaswaarden:

  • regie op eigen leven;
  • verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor anderen;
  • gelijkwaardigheid en verbondenheid met anderen in de samenleving.