Nieuws

Nieuwe bestuurder stichting Sprank

07 juni 2017

Anne Westerduin- de Jong (45) is benoemd tot Bestuurder van stichting Sprank, waar zorg en begeleiding op maat geboden wordt aan mensen met een verstandelijke beperking. Raad van Toezicht, management en medewerkers zijn blij met de komst van Anne Westerduin per 1 september. Ze volgt hiermee Wybe Sierksma op die per 1 juni zijn taken neerlegt.

Westerduin is nu nog directeur van de Uitgeversgroep van Royal Jongbloed te Heerenveen. De theologe werd bekend in christelijk Nederland als hoofdredacteur van Eva, het vrouwenmagazine van de Evangelische Omroep. Daarna heeft ze in diverse managementfuncties ervaring opgedaan met bestuur en management. Westerduin heeft de Executive MBA Public & Private aan de Business Universiteit Nyenrode gevolgd.

“Sprank is een unieke organisatie in Nederland, met veel ambitie en uitdagingen om de ruimte te creëren en te faciliteren voor mensen met een verstandelijke beperking om hun leven zo goed en fijn mogelijk vorm te geven. Uiteraard in nauwe afstemming met hun naast betrokkenen. Mijn opgedane kennis en ervaring in zowel de publieke als private sector komen in deze functie heel mooi samen. Bij Sprank ontmoette ik bevlogen mensen met visie voor hun organisatie en ik kijk uit naar de samenwerking”, aldus Westerduin.

Wieb Boerma, voorzitter Raad van Toezicht van Sprank:‘In Anne Westerduin heeft Sprank een enthousiast, inspirerend en verbindend Bestuurder gevonden. Samen met de organisatie zal zij in staat zijn het goede dat er in het verleden is opgebouwd uit te bouwen en voor de toekomst nieuwe mogelijkheden te realiseren voor christelijke zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’.

Sprank

Sprank biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. Op circa 30 locaties in Nederland begeleidt zij ruim 500 cliënten. Sprank begeleidt mensen thuis, op een woonlocatie, logeerhuizen en op dagbestedingen. Bij Sprank werken christenen in hart en zorg. Vanuit geloof kunnen medewerkers en cliënten elkaar begrijpen, steunen en inspireren. 

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: