Nieuws

Profila Zorg en EBC in 2014 samen verder als onderdeel Profila Zorg Groep

15 januari 2014

Per 1 januari 2014 gaan de stichtingen Profila Zorg en EBC (Evangelisch Begeleidingscentrum) samen verder. De al bestaande samenwerking wordt hiermee formeel vastgelegd. Beide organisaties zijn onderdeel van de Profila Zorg Groep, met als doel de continuïteit van christelijke zorg te waarborgen.

De oprichting van de Profila Zorg Groep maakt het voor de stichtingen - beide werkend vanuit de evangelische identiteit - mogelijk elkaar te versterken op materieel en immaterieel gebied. Beide partijen zijn complementair aan elkaar, waardoor beter aan de zorgvraag kan worden voldaan. Daarnaast biedt het samengaan mogelijkheden om kosten te beheersen en beter in te spelen op het overheidsbeleid. De Profila Zorg Groep heeft als doel om op deze manier de continuïteit en kwaliteit van christelijke zorg in Nederland te waarborgen. Beide partijen houden hun eigen naam en werkterrein.

Profila Zorg is een landelijk werkende evangelische organisatie die zorg en begeleiding biedt aan volwassenen en kinderen met een (verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Ook biedt Profila Zorg wonen en begeleiding aan mensen die met justitie in aanraking zijn geweest.
Het EBC biedt onder andere 24-uurszorg, dagbesteding, begeleid wonen en begeleiding aan huis voor mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek zoals autismespectrumstoornis, AD(H)D en borderline.

Deze pagina is een onderdeel van: