Nieuws

Nieuwe Bouwkostennota verschenen

18 januari 2022

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting geeft periodiek een ‘Bouwkostennota’ uit. Deze maand verscheen de najaarsbrochure met geactualiseerde cijfers.

Kosten

Najaarsbrocuhure ontwikkeling bouwkosten

Op 14 december 2020 attendeerden we u op de versie 2020-2021. Inmiddels is er nu een nieuwe versie verschenen: de ‘najaarsbrochure ontwikkeling bouwkosten’. Het bevat weer nieuwe, geactualiseerde cijfers. In algemene zin kan worden gesteld dat de bouwkosten sinds de uitbraak van de coronapandemie flink zijn gestegen, dat de levertijden zijn toegenomen en dat de beschikbaarheid van uitvoerende partijen beperkter is geworden. Ook is de ontwikkeling van de index in de eerste helft van 2021 bijzonder hoog geweest. Het boekje bevat weer artikelen over diverse onderwerpen, zoals ‘corona en de consequenties voor ventilatie-installaties’, ‘bouwkosten in een oververhitte markt’ en de aangepaste (kosten)kengetallen.

We voegen de brochure als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur