Nieuws

Ontwikkeling bouwkosten 2020-2021

14 december 2020

De vorig jaar verschenen ‘Bouwkostennota 2020’, uitgegeven door het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, is deze maand geactualiseerd voor 2021. De getallen uit de Bouwkostennota 2020, prijspeil juli 2019, zijn geïndexeerd naar juli 2020. De inkoopindexcijfers laten een beperkte stijging zien, hetgeen niet altijd overeenkomt met de ervaring in de projecten; daar ervaart men vaak een flinke stijging. Een aantal kostenexperts geeft hierop een toelichting vanuit hun eigen ervaring. De nieuwe Bouwkostennota gaat met name in op de verduurzaming van het zorgvastgoed.

twee gele hijskranen tegen een blauwe lucht

In 2018 en daarna tekenden veel organisaties de Green Deal voor de zorg. Daarin spraken zij af toe te werken naar een reductie van de CO2 uitstoot tot 49%, naar een circulaire bedrijfsvoering, en om medicijnresten zoveel mogelijk uit het afvalwater te weren en te werken aan een gezonde werk- en leefomgeving. In de Bouwkostennota 2020 schreven we vanuit de VGN een artikel “Energietransitie en verduurzaming in de langdurige zorg” (zie bijlage). In deze nieuwe Bouwkostennota (2021) schreven we vanuit de VGN samen met het Milieuplatform Zorgsector een vervolgartikel: “Met de portefeuille-routekaart de blik op 2030” (zie bijlage). Verder komen in de nieuwe versie onderwerpen als verduurzaming in de cure en in de care aan de orde. Ook gaan enkele artikelen over circulariteit, het reinigen van afvalwater bij de bron en het realiseren van een gezonde woon- en werkomgeving. Zo wordt er ingegaan op de vier aspecten uit de Green Deal. De Bouwkostennota 2021 voegen we ook als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: