‘Nieuwe governancecode minder vrijblijvend’

Bestuurders in de gehandicaptensector vinden de nieuwe governancecode, waarin het belang van cliënten voorop staat, een grote vooruitgang. ‘Het dwingt je om over de grenzen van je organisatie heen te kijken’, zegt Greet Prins van Stichting Philadelphia Zorg in een achtergrondartikel in het aprilnummer van Markant.

De Governancecode Zorg, een instrument voor goed bestuur en toezicht, ging in 2017 van kracht. Sinds 2018 moet iedere zorgorganisatie eraan voldoen. Bij de totstandkoming bepaalde de gehandicaptensector de denkrichting. ‘Wij zeiden: laten we werken vanuit principes in plaats van regels’, zegt Prins, die destijds voorzitter was van de governancecommissie van de VGN. ‘Die gedachte werd uiteindelijk omarmd door de andere branches.’

Waarden
Dat de governancecode principes bevat, in plaats van regels, maakt hem juist minder vrijblijvend, zegt Harry Vogelaar van Syndion: ‘Vroeger kon je afvinken: als je dit en dat op orde had, kon je je verantwoorden. Nu kijk je veel dieper, ook naar soft controls. Het gaat om waarden, normen en gedrag.’

Ouders
Tot de principes in de governancecode behoren ‘het bieden van goede zorg’ en ‘adequate invloed’ van belanghebbenden. Syndion organiseerde avonden waarop met zeshonderd cliënten en medewerkers werd gepraat over de normen en waarden van de organisatie. En bij dezelfde organisatie onderzoekt een governancecommissie hoe ouders weer meer invloed kunnen krijgen. Vogelaar: ‘We willen hen meer betrekken bij strategische beslissingen.’

Kwaliteitskader
Volgens Ria Stegehuis van Cosis sluit de governancecode aan op een bredere ontwikkeling in de gehandicaptenzorg: ‘Ons kwaliteitskader gaat óók over houding en gedrag, over tegenspraak organiseren in teams, over dialoog met cliënten, medewerkers en verwanten. De governancecode geeft aan dat je móet zorgen dat belanghebbenden voldoende inspraak hebben en dat je moet samenwerken met andere organisaties.’

Illustratie Annet Scholten

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Johan de Koning
Telefoonnummer
06-53358421
Johan de Koning