Nieuws

Nieuwe handreiking domotica

03 september 2012

Domotica is een veelbelovende ontwikkeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en/of dementie. Wel roept het gebruik van met name de toezichthoudende domotica ethische en juridische vragen op. Deze handreiking gaat in op deze vragen.

  • Bieden bewegingsmelders, detectiechips, uitluistersystemen en camerabewaking de cliënt meer bewegingsvrijheid of tast het juist de vrijheid om te gaan en staan waar de cliënt wil aan?
  • Leidt domotica wel altijd tot meer veiligheid voor de cliënt?
  • En zo ja, hoe verhoudt deze waarde zich dan tot zijn recht op privacy?
  • Wat zijn de gevolgen van domotica voor de zorgrelatie?
  • Komt de zorgverlener dan niet veel meer op afstand te staan? 

Het VU Medisch Centrum heeft deze handreiking ontwikkeld om zorginstellingen te ondersteunen bij een zorgvuldige en verantwoorde toepassing van domotica.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alistair Niemeijer, per email: a.niemeijer@vumc.nl of telefonisch: 020 4449332