Nieuws

Nieuwe organisatie voor Wmo in Friesland

10 oktober 2013

Onder grote belangstelling en op meerdere plekken in Friesland is vandaag Wil gelanceerd. Wil is een nieuwe organisatie die zich specifiek richt op de Wmo, het bieden van ondersteuning en begeleiding aan mensen met een ondersteuningsvraag om mee te kunnen doen in de samenleving. Het gaat om die hulp die vanaf 1 januari 2015 wordt overgeheveld van de AWBZ naar gemeenten.

Wil maakt deel uit van Zorggroep Alliade. Door alle Wmo-activiteiten van zijn dochters zoals Zorgkompas (thuiszorg/huishoudelijke verzorging), Baanplus (reïntegratie), Support&Co (werkprojecten) en Talant (ambulante begeleiding en dagbesteding) onder te brengen in Wil kan samen met gemeenten naar oplossingen worden gezocht voor het hele sociale domein.

Nieuwe concepten
Met nieuwe concepten biedt Wil, al dan niet samen met de genoemde dochters, oplossingen voor individuele personen, maar ook gezinnen, wijken en buurten worden versterkt. Dit gebeurt altijd in opdracht van en in nauwe samenwerking met gemeenten. Dit is een totaal nieuwe manier van werken en denken.

Een voorbeeld van zo'n concept is de supermarkt in het Friese Wirdum, waar nu al met succes cliënten met een verstandelijke beperking onder begeleiding werken. Deze supermarkt kan een veel grotere rol in het dorp krijgen. Bijvoorbeeld door met cliënten een boodschappendienst op te zetten, eenzame ouderen te bezoeken of huishoudelijke verzorging vanuit dit ‘steunpunt´ te organiseren. Zo wordt ook nog eens de leefbaarheid in het dorp vergroot. Het zijn concepten waar iedereen, cliënt, gemeente en leefomgeving, baat bij heeft.

Nieuwe doelgroepen
Wil kan helpen bij onder meer zelfstandig wonen, een zinvolle dagbesteding of baan, bij (re)ïntegratie op de arbeidsmarkt of andere ondersteuning in de samenleving. Samen met gemeenten, de persoon zelf en diens netwerk zoekt Wil steeds naar creatieve oplossingen op maat.

Start 2014
De overheveling naar de Wmo is per 1 januari 2015. Om zich hier gedegen op voor te bereiden, heeft Alliade er voor gekozen al op 1 januari 2014 te starten met Wil. Meer informatie via www.welkombijwil.nl.