Nieuws

Nieuwe prestatie verblijf bij IBS voor cliënten met een verstandelijke beperking

19 juli 2022

De NZa heeft in de beleidsregel Overige geneeskundige zorg een artikel toegevoegd dat de mogelijkheid geeft om in bewaring stelling (IBS) te declareren voor cliënten met een (vermoeden) van een verstandelijke beperking. De prestatie is van toepassing op cliënten zonder Wlz-indicatie en kan met terugwerkende kracht gedeclareerd worden tot 1 januari 2021.

Zorg en dwang 2

Duiding Zorginstituut Nederland

In januari 2022 heeft Zorginstituut Nederland het rapport Duiding opstellen medische verklaring ibs en zorg aan volwassen cliënten met een verstandelijke beperking zonder Wlz-indicatie tijdens ibs gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt dat de zorg voor deze cliënten vanuit de Zorgverzekeringswet moet worden bekostigd.

Contract is niet nodig

Zorgaanbieders hoeven geen contract te hebben met een zorgverzekeraar voor het declareren van deze prestatie. De prestatie valt wel onder het eigen risico van de cliënt.

Lees de volledige prestatiebeschrijving in artikel 5.10 van de Beleidsregel overige geneeskundige zorg.

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen

Deze pagina is een onderdeel van: