Nieuws

Nieuwe subsidieregeling om duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren

16 januari 2020

Wanneer een zorginstelling investeert en daarbij gebruik maakt van duurzame energiebronnen voor de opwekking van energie, kan het in aanmerking komen voor de SDE+ subsidie. De Tweede Kamer heeft besloten dit voorjaar nog een extra ronde van de SDE+ subsidie beschikbaar te stellen. SDE staat voor: Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

Via een artikel van Finance Ideas informeren we u over een extra ronde van de SDE+ subsidie

Met de deze subsidie probeert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat duurzame energieopwekking in Nederland te bevorderen. De installatie van zonnepanelen is hiervan een bekend voorbeeld en één van de maatregelen die (deels) met de SDE+ subsidie gefinancierd kan worden. 

In het voorjaar (17 maart 2020 tot en met 2 april 2020) wordt een extra ronde opengesteld voor het aanvragen van de SDE+ subsidie. Dit blijkt uit een kamerbrief van de minister van Economische Zaken en Klimaat. Deze ronde is identiek aan de najaarsronde 2019. Dit betekent dat de ronde open staat voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals wind, biomassa, zon en water. In totaal wordt er € 2 miljard budget beschikbaar gesteld. Dit wordt bekostigd uit het niet-benutte budget van de openstellingsrondes in het voor- en najaar van 2019. 

Voor het hele artikel: zie de bijlage.

Bij interesse kunt u de site van de RVO raadplegen.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: