Nieuws

Nieuwe versie CO2-reductietool beschikbaar

02 augustus 2023

Er is een nieuwe versie van de CO2-reductietool gepubliceerd door het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ). Hiermee actualiseer je de CO2-routekaart, als goede basis voor verplichtingen zoals de Informatieplicht, de EED en het verzoek van zorgverzekeraars- en kantoren.

Wijzigingen

De belangrijkste veranderingen in de tool zijn de nieuwe Erkende Maatregelen (EML 2023). Je kunt maatregelen nu verdelen over huurder en verhuurder. Daarnaast zijn er nieuwe prestatie-indicatoren op basis van WEii en de CO2-emissies van de bouw van nieuwbouw. Ook is de vormgeving flink opgefrist en de gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Meer informatie over de belangrijkste veranderingen zijn te vinden in de bijlage onderaan dit artikel. 

Deadline inleveren routekaart duurzaam vastgoed: 1 januari 2024

Een groot deel van de zorgorganisaties heeft een eerste versie van de portefeuilleroutekaart opgesteld en ingeleverd bij het EVZ. Met de extra wetgeving in 2023 voor energiebesparing (waaronder Informatieplicht/EED) en de afspraak dat onder andere de DUMAVA-subsidieregeling tot 2030 door blijft lopen, zijn meer maatregelen verplicht én mogelijk. Daarom is het belangrijk dat alle zorgorganisaties vóór 1 januari 2024 een (update van de) routekaart te maken.

Klik hier om de CO2-reductietool te downloaden.

Nieuwe versie CO2-reductietool beschikbaar

Deze pagina is een onderdeel van: