Nieuws

Nieuwe vormen van toezicht inspectie

27 september 2016

De inspectie zal in het najaar van 2016 extra aandacht geven aan de mate waarin de cliënt in de gehandicaptenzorg de geleverde zorg beleeft. Dat gebeurt aan de hand van een onderzoek, waar veertig instellingen aan deelnemen. Voor het toezicht op de kwaliteit van zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) is een nieuw hulpmiddel ontwikkeld.

Zorgaanbieders en zorgmedewerkers moeten zich aan (wettelijke) regels en afspraken houden. Hoe de cliënt zorg ervaart, weegt steeds zwaarder als het gaat om de kwaliteit van zorg. Kennis over zorg en behoeften van mensen verandert. Zorg en toezicht blijven zich daarom ontwikkelen.
In juli 2016 stuurde staatssecretaris Van Rijn de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg naar de Tweede Kamer. Samen met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 is het kader een extra impuls om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren.

Thematisch toezichtbezoeken

Vanaf half september 2016 besteedt de inspectie - de kwaliteitsagenda volgend -  extra aandacht aan het cliëntperspectief in de gehandicaptenzorg. De veertig instellingen die aan het onderzoek deelnemen krijgen vooraf een schriftelijke aankondiging voor zogenoemde thematische toezichtbezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt bekeken of en in hoeverre de rol van de cliënt en diens netwerk toeneemt en hoe de cliënt dit beleeft. De bevindingen van de bezoeken bespreekt de inspectie met de deelnemers en de branchevereniging, tijdens een bijeenkomst in het eerste kwartaal 2017.

Inspectiebezoeken EMB

De inspectie wil – ook in lijn met de kwaliteitsagenda - tevens aandacht besteden aan het toezicht op de kwaliteit van zorg aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Dit gebeurt door middel van een aangekondigd pilotbezoek en zeven onaangekondigde bezoeken aan verschillende zorgaanbieders. Omdat mensen met ernstig meervoudige beperking niet zelf hun beleving van geleverde zorg kunnen delen, zullen inspecteurs het nieuwe instrument-EMB inzetten. Dit instrument helpt de inspecteur bijvoorbeeld te onderzoeken of er goed naar mensen met een ernstig meervoudige beperking wordt geluisterd.

Meer informatie vindt u op de site van IGZ.

Deze pagina is een onderdeel van: