Nieuwsbrief Green Deal Duurzame Zorg

In oktober 2018 ondertekenden 132 partijen de Green Deal Duurzame Zorg, waaronder de VGN. We maakten afspraken over het terugdringen van CO2-uitstoot, het zuinig omgaan met grondstoffen (circulaire economie), het verminderen van medicijnresten in het afvalwater en het bevorderen van een gezond makende leefomgeving bij zorginstellingen. Na vier maanden laat VWS in deze eerste Nieuwsbrief zien wat er zoal gebeurd is in de afgelopen tijd en wat er verder speelt.

duurzaam

De Nieuwsbrief geeft een overzicht van de activiteiten op de vier genoemde terreinen van de Green Deal. De brancheorganisaties in de curatieve en langdurige zorg hebben met ondersteuning van VWS hard gewerkt aan het Klimaatakkoord, met name aan de ‘tafel gebouwde omgeving’ waaraan Cathy van Beek vanuit de zorgsector deelnam. In het verlengde van de Green Deal Duurzame Zorg zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo werken de brancheorganisaties samen met TNO aan ‘routekaarten’ voor de curatieve en langdurige zorg. In deze routekaarten staat op brancheniveau welke stappen zorginstellingen zetten om de doelstellingen te halen en wat daarvoor nodig is. Op 1 mei moeten de routekaarten afgerond zijn. Het Centraal Bureau voor Statistiek en het Kadaster zijn gevraagd om de data te leveren, zodat je ziet wat het energiegebruik in de zorg is. Onder leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) werken de betrokken kennisinstellingen (zoals TNO en het RIVM) aan een ‘kennis- en innovatieplatform’ voor al het maatschappelijk vastgoed.

Ook gaat de Nieuwsbrief in op de Regiegroep: in de Green Deal Duurzame Zorg is afgesproken dat er een Regiegroep komt, bestaande uit de brancheorganisaties in de zorg. Namens het bestuur van de VGN participeren Toine van der Pol (bestuurder Cello) en Frits Mul (bureau VGN). De Regiegroep gaat na op welke wijze de stimulering en ondersteuning van de Green Deal moet plaatsvinden en op welke wijze de uitvoering zal worden vormgegeven.

We plaatsen deze Nieuwsbrief als informatie voor de leden.

Deze pagina is een onderdeel van