No Riskpolis verlengd tot onbepaalde tijd

Als werkgevers een baan willen aanbieden voor mensen met beperkingen is het vaak lastig om hier een kandidaat bij te vinden. Ook zijn werkgevers terughoudend met het aanbieden van een vast contract. Sinds kort is het voor werkgevers makkelijker om mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen en te houden.  Zo heeft het UWV de ‘kandidatenverkenner banenafspraak’ gelanceerd. Dit is een onlinepersoneelsbank met al bijna 60 duizend werkzoekenden met een arbeidsbeperking. En de No -risk polis die het werkgeversrisico van loondoorbetaling bij ziekte afdekt, wordt voor onbepaalde tijd geldig.

Dit heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt op de Dag van de Ondernemer. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het structureel maken van de no-riskpolis. Daardoor zijn werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen er tot in lengte van jaren van verzekerd dat zij er financieel niet voor opdraaien als deze werknemer ziek wordt. Een belangrijke stap volgens Klijnsma, want het is belangrijk dat werkgevers minder risico’s ervaren zodat meer mensen vaste contracten krijgen.

125 duizend banen

Dit draagt allemaal bij aan het verwezenlijken van de 100 duizend banen voor mensen met een arbeidshandicap waar werkgeversorganisaties in het sociaal akkoord voor hebben getekend. De overheid doet daar nog eens 25 duizend banen bovenop. Van wezenlijk belang, zegt Klijnsma. “Want mensen met een arbeidsbeperking willen geen medelijden, ze willen meedoen.”
 
Zij ziet dat veel ondernemers bereid zijn om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven, maar dat zij ook vaak beren op de weg zien. Het structureel maken van de no-risk polis zal velen over de streep trekken, verwacht de staatssecretaris En de kandidatenverkenner kan helpen bij het vinden van de juiste personen voor de juiste plekken.
 
Werkgevers kunnen in die verkenner direct en doelgericht zoeken in geanonimiseerde profielen. Daarin staat informatie over opleiding, arbeidsverleden, werkwensen en over de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, als die nodig is. Met één muisklik wordt passend contact geregeld. Voor meer informatie: www.werk.nl/kandidatenverkenner

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Aart Bertijn
Telefoonnummer
Portretfoto Aart Bertijn