Nieuws

Nog géén generiek tijdelijk verbod op bezoek in de gehandicaptensector

20 maart 2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de toezegging gedaan om voor de gehandicaptensector nog géén generiek tijdelijk verbod op bezoek in te stellen, zoals dat eerder wel gebeurde voor verpleeghuizen. Over een bezoekregeling wordt later vandaag een besluit bekendgemaakt door het kabinet.

Client en ouder of professional samen lachend

VGN heeft in een overleg met VWS toegelicht en benadrukt dat de populatie bij de instellingen zeer divers is en de risicoprofielen enorm verschillen. Het is ook van essentieel belang dat mensen met een beperking contact kunnen houden met hun gezinssysteem.  

VGN heeft in nauwe samenwerking met Ieder(in), KansPlus en de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) de laatste hand gelegd aan een nieuw afwegingskader voor de omgang voor bezoek en logeren binnen de gehandicaptensector. De inzet is dat dit zo snel mogelijk wordt getoetst door het RIVM, om er zeker van te zijn dat dit binnen het beleid past. Er worden twee sporen gehanteerd, voor mensen die wel en die niet tot de risicogroep behoren (wel en niet medisch kwetsbaar zijn).

'Nee, tenzij' beleid

In woningen voor senioren, woningen voor kinderen of volwassenen met een ernstige meervoudige beperking (EMB), en woningen waarin verpleegtechnische zorg en lichamelijke beperking op de voorgrond staan, wonen cliënten die zeer kwetsbaar zijn en een risicoprofiel hebben vergelijkbaar met senioren. In onderling overleg wordt het bezoek op deze locaties al gereduceerd en is er op sommige locaties al sprake van een sluiting. VGN adviseert om een risicoafweging te maken per locatie, voor bezoek én naar huis gaan. Hier past een ‘Nee, tenzij’ beleid bij. Bijvoorbeeld ook in het geval dat ouders van EMB-cliënten echt onderdeel uitmaken van het zorgproces. Dan is het een overweging hen te benaderen als ‘werknemers’. Uiteraard indien zij klachtenvrij zijn.

Maar we kennen natuurlijk ook de huizen waar zorg geleverd wordt midden in de maatschappij - waar bijvoorbeeld (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking wonen - en kleinschalige woningen. Cliënten die hier wonen, vinden de huidige landelijke maatregelen al lastig genoeg en accepteren niet altijd extra maatregelen dan die in de maatschappij gelden. VGN adviseert in deze gevallen om een ‘Ja, tenzij’ beleid aan te houden, waarbij bezoek en naar familie gaan dus onder voorwaarden mogelijk is. 

 VGN zal waarborgen dat alle overwegingen die voor beide groepen relevant zijn en de voorwaarden waaronder geopereerd zou kunnen worden, te herkennen zijn in het genoemde afwegingskader.

Deze pagina is een onderdeel van: