Nieuws

Nominaties Gehandicaptenzorgprijs 2016 bekend

17 oktober 2016

Vier innovaties in de gehandicaptenzorg maken kans op de Gehandicaptenzorgprijs: de mindsettraining Levenslef, de werkwijze Voorlezen-plus, een lesbrief over niet-aangeboren hersenletsel en een e-learning over het ondersteunen bij seksualiteit. Woensdag 2 november maakt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) bekend welke van deze vier nominaties de winnaar is van de Gehandicaptenzorgprijs 2016.

Levenslef: training voor andere mindset

Levenslef is een training die leert om jezelf een zogeheten groeimindset aan te meten. Onderzoek toont aan dat mensen met deze mindset meer leerdoelen stellen, uitdagingen aangaan, veerkrachtiger zijn en meer gefocust op de ontwikkeling van zichzelf en anderen dan mensen met de zogeheten statische mindset. De training, die is ontwikkeld door Marjorie Veneman van MEE Veluwe, is er zowel voor mensen met een verstandelijke beperking als voor professionals die met hen werken.

Voorlezen-plus: voorlezen en inspelen op zintuigen
 

Voorlezen-plus is een manier van voorlezen aan mensen met een ernstige meervoudige beperking. Bij Voorlezen-plus gaat het om het voorlezen van een persoonlijk verhaal, gemaakt op maat van de luisteraar en met toevoeging van zintuiglijke prikkels. Deze manier van voorlezen is gebaseerd op het uit Engeland afkomstige Multi-Sonsory Storytelling (MSST). Het is verder ontwikkeld door Carla Wikkerman, coördinator bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en Nelleke Boer, gedragskundige bij Stichting Raamwerk.

e-Learning: ‘Ondersteunen bij seksualiteit: heel gewoon’

De e-learning Ondersteunen bij seksualiteit: heel gewoon! biedt begeleiders van mensen met een beperking handvatten en achtergrondinformatie bij het aangaan van het gesprek over seksualiteit. De e-learning, die uit vijf modules bestaat, is ontwikkeld door Doret van Lith, opleidingsdeskundige bij Dichterbij en Jolanda van de Ven, opleidingsadviseur bij Cello. Het is gebaseerd op onder andere het Vlaggensysteem van Movisie en Sensoa, een methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren correct in te schatten en gepast te reageren.

Lesbrief met basisinformatie over NAH

De lesbrief Niet-aangeboren hersenletsel: oorzaken, gevolgen, signalen en zorg is gericht op studenten en professionals in wijkteams. De basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel in deze lesbrief moet hen deskundiger maken en bijdragen aan de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten. De lesbrief is samengesteld door Kelly Bax, Kitty Jurrius, Iris Goes en Anna Hofstra van InteraktContour en Hogeschool Windesheim Flevoland en voortgekomen uit een werkplaats op het Kennisplein Gehandicaptensector.

Uitreiking tijdens Kennisfestival

Op woensdag 2 november wordt bekend wie de winnaar is van de Gehandicaptenzorgprijs 2016. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000,- en een kunstwerk. Voor de andere genomineerden is er een geldbedrag van € 1.500,-.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het Kennisfestival in Ede.

De vier genomineerden zijn geselecteerd door een jury onder voorzitterschap van Martin Boekholdt, voorzitter van de stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en voorgelegd aan ervaringsdeskundige van de LFB.

Eerdere winnaars

De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs in 2016 voor de zesde keer. Eerdere praktijkproducten die in de prijzen vielen, zijn het boek Spraaktaal, gids voor jongeren met een taalstoornis van Jet Isarin van Koninklijke Kentalis en het spel Weten, vergeten en ….begeleiden van Arianne Uijl-Bleijenberg van ASVZ.

Kennisbeleid

De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs in het kader van haar kennisbeleid om  gehandicaptenzorgorganisaties te stimuleren tot kennisontwikkeling, kennisverspreiding en verdere professionalisering van de medewerkers.