Nieuws

Notitie medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg

24 maart 2011

VGN-leden stellen regelmatig vragen hoe ze om moeten gaan met vragen van politie en justitie over cliënten en het al dan niet mogen verstrekken van cliëntgegevens aan deze instanties. Gezien de gevoeligheid van het onderwerp luistert het antwoord hierop zeer nauw. Als zorgverlener heeft men te maken met een medisch beroepsgeheim. De VGN heeft hierover een notitie geschreven. 

De notitie geeft inzicht in het wettelijke kader rondom het medisch beroepsgeheim. Verder leest u hoe het beroepsgeheim zich vervolgens verhoudt tot vragen van politie en justitie; het verschoningsrecht komt dan in beeld. Aan de hand van voorbeeldsituaties, zoals ze zich in de praktijk kunnen voordoen, wordt verder verduidelijkt hoe zorginstellingen kunnen handelen op het moment dat ze met vragen van politie en justitie te maken krijgen.

Notitie wordt uitgebreid
In de loop van 2011 wordt deze notitie uitgebreid met enkele bijlagen die nog dieper op de materie ingaan. Zoals relevante jurisprudentie, de procedures die de politie hanteert bij onderzoek en verhoren en de informatie-uitwisseling die kan plaatsvinden tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en politie en justitie.

Inhoud
De inhoud van deze notitie is getoetst door advocatenkantoren en dient als (juridische) leidraad voor de leden van de VGN. Als in een specifiek geval twijfel bestaat, kunt u overwegen een juridisch specialist te raadplegen. Het is verder belangrijk om u ervan bewust te zijn dat het in de praktijk vaak mogelijk is afspraken te maken met politie en justitie over de wijze hoe uw instelling omgaat met een verzoek om informatie en/of medewerking.