Nieuws

Flyer medisch beroepsgeheim: Aandachtspunten zorginstellingen, eerste contact bij opsporing.

05 juni 2012

Naar aanleiding van de workshops die de VGN eind 2011 heeft georganiseerd over het onderwerp medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg is door Wladimiroff Advocaten in samenwerking met de VGN een flyer gemaakt waarin een overzicht staat van wat te doen met het wel of niet verstrekken van informatie bij een bezoek van de politie aan een instelling.

Er is ook een Q&A opgesteld waarin een aantal casussen aan de orde komen die tijdens de bijeenkomsten zijn besproken. Het betreft praktische voorbeelden die een nuttige aanvulling zijn op de notitie. En is er een geactualiseerde versie van de notitie `Medisch beroepsgeheim en verschoningsrecht in de gehandicaptenzorg` beschikbaar.

Iedere VGN-instelling ontvangt een exemplaar van deze geactualiseerde notitie met daarbij de Q&A en de flyer. U kunt de documenten ook downloaden onderaan dit artikel.