NVB pleit voor meerjarencontracten als norm

De Nederlandse vereniging van Banken (NVB) heeft in april 2017 een rapportage uitgegeven over de financiering van zorginstellingen. Daarin pleit de NVB o.a. voor meerjarencontracten tussen zorgaanbieders en zorginkopers. Het is daarbij wenselijk dat in die contracten ook afspraken worden gemaakt over bevoorschotting door zorgverzekeraars enerzijds en over het verschaffen van werkkapitaal door banken anderzijds.

Het rapport gaat in op de omvang van de zorg en op de contractering in de cure en in de care. Vervolgens worden enkele knelpunten bij de financiering besproken: over regelgeving, over de declaratiestructuur, over de zekerheidspositie van financiers, over vastgoedproblemen en over de financiƫle gezondheid van instellingen.

Bij het bespreken van de verhouding tussen zorginkopers en zorginstellingen komen o.a. de genoemde meerjarenafspraken aan de orde.

We voegen het hele rapport als bijlage toe.

Frits Mul, fmul@vgn.nl