Nieuws

Aanpassing regelgeving eerstelijnsverblijf 2018

10 januari 2018

Op 19 december 2017 is door de Raad van Bestuur van de NZa een nieuwe beleidsregel eerstelijnsverblijf 2018 met de bijbehorende tariefbeschikking vastgesteld.

In de nieuw vastgestelde beleidsregel is met ingang van 1 januari 2018 de reikwijdte van de beleidsregel eerstelijnsverblijf uitgebreid met de psychologische zorg die geleverd wordt binnen elv en die passend is bij de elv-indicatie. Daarnaast is de psychologische zorg toegevoegd aan de prestatiebeschrijvingen. Met deze wijzigingen is per 2018 de bekostiging van de gedragsdeskundige via de integrale eerstelijnsverblijfprestaties mogelijk en sluiten de prestatiebeschrijvingen beter aan bij de zorg die wordt verleend binnen het elv-traject.
De brief van de NZa aan de instellingen, de beleidsregel en de tariefbeschikking voegen we als bijlagen toe.

Frits Mul (fmul@vgn.nl)

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: