Nieuws

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2017 gepubliceerd

22 december 2016

Jaarlijks worden de beleidsregels indicatiestelling door het CIZ vastgesteld en gepubliceerd. Voor 2017 heeft het CIZ deze afgelopen dinsdag gepubliceerd. Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van de beleidsregels indicatiestelling 2016. De beleidsregels zijn met name gewijzigd in de volgorde en de opbouw van bijlage Algemeen. 

wlz

De volgende onderwerpen zijn gewijzigd in de beleidsregels indicatiestelling 2017:

  • Afwegingskader: De volgorde in het afwegingskader is gewijzigd. Het vaststellen of er sprake is van gebruikelijke zorg of zorg uit een ander domein is een latere stap. In de praktijk bleek dat deze stap eerder te vroeg in het proces kwam. Qua inhoud zijn er geen wijzigingen.
  • Dagbesteding: Het CIZ heeft geen wettelijke taak met betrekking tot dagbesteding en vervoer (van en naar dagbesteding). In de Wet langdurige zorg (artikel 3.1.1) staat dat dit een integraal onderdeel is van het verzekerd pakket. Dit is ook zo opgenomen in het voorschrift zorgtoewijzing 2017.
  • Gebruikelijke zorg: In het schema ‘richtlijn gebruikelijke zorg van ouders voor kinderen met een normale ontwikkeling per leeftijd’ is het begrip meervoudig complexe handicaps (MCG) verduidelijkt.
  • Onderscheid best passend zorgprofiel LG/VV: De beleidsregels verduidelijkt het onderscheid tussen best passen zorgprofiel uit de reeksen lichamelijk gehandicapten en verpleging en verzorging. Het verschil tussen deze reeksen heeft te maken met de aard van het begeleidingsdoel in relatie tot de levensfase. De zorgprofielen LG zijn meer gericht op stabilisatie en ontwikkeling. Bij de zorgprofielen VV is er meer aandacht voor begeleiding bij achteruitgang in de ouderenzorg. Dit betekent dat een cliënt met een grondslag lichamelijke handicap een best passend zorgprofiel kan krijgen in de reeks VV.
  • Subsidieregeling eerstelijnsverblijf: De verwijzingen naar deze regeling zijn verwijderd. Het CIZ indiceert in 2017 niet meer voor eerstelijnsverblijf.
  • Wettelijke voorzieningen: De term ‘wettelijke voorzieningen’ is gewijzigd in ‘zorg uit ander domein’.  

Ook de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 is door het CIZ vastgesteld en gepubliceerd. Hier zitten voor de gehandicaptenzorg een aantal relevante wijzigingen in:

  • Het CIZ heeft in de beleidsregels verduidelijkt dat kinderen met een meervoudig complexe beperking zijn uitgesloten van de subsidieregeling. Dit komt omdat er geen prestatie hiervoor is opgenomen in de subsidieregeling. Behandeling voor deze kinderen kan komen uit de Jeugdwet of uit de Wlz.
  • De leeftijdsgrenzen voor de prestaties behandeling lvg en behandeling iog lvg zijn verduidelijkt.
  • De beleidsregels geven verduidelijking over de reikwijdte van de subsidieregeling. Cliënten met een Wlz-indicatie (laag zzp) die thuis wonen en hebben gekozen voor zorg thuis en zorg vanuit de Wmo of Zvw, hebben toegang tot een prestatie onder de subsidieregeling; betreft cliënten met een laag zzp. 
Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude