Nieuws

NZa onderzoekt inkoop GZSP en vraagt medewerking

27 januari 2020

Per 2020 zijn de prestaties van de AVG en de SO in de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP, voorheen de extramurale behandeling) overgeheveld naar de Zvw. De NZa onderzoekt op verzoek van VWS het inkoopproces. Iedereen die verantwoordelijk is voor het sluiten van contracten voor zorg in het kader van deze GZSP in 2020 (v.w.b. de prestaties van de AVG, van de SO en de experimentprestatie), kan een enquête invullen.

De enquête van de NZa kunnen vanaf 24 januari tot en met 16 februari 2020 ingevuld worden. Hieronder staat de link naar de enquête: https://www.formdesk.com/nederlandsezorgautoriteit/gzsp-zorgaanbieders

De duur van het invullen van de enquête is erg afhankelijk van de gegeven antwoorden. De NZa schat in dat het invullen van de enquête maximaal 25 minuten duurt. Daarnaast meldt de NZa dat de enquête het beste met de browser Internet Explorer ingevuld kunnen worden. Bij andere browsers kan namelijk de lay-out niet gebruiksvriendelijk zijn.

De vragen uit de enquête gaan in op de inkoop- en contractering van de zorg voor gzsp-patiënten geleverd door de SO en de AVG op basis van de Zorgverzekeringswet. Ook als er (uiteindelijk) geen contracten zijn gesloten, vraagt de NZa om de enquête in te vullen. Indien de invuller zowel voor de SO als voor de AVG de enquête kan invullen, dan vraagt de NZa aan de invuller om de enquête twee keer in te vullen: eenmaal voor de zorg geleverd door de SO en eenmaal voor de zorg geleverd door de AVG.

Volgend jaar zal er opnieuw een QuickScan GZSP worden uitgevoerd. De QuickScan in 2021 zal dan ook over de zorgvormen gaan die per 2021 worden overgeheveld. Daarnaast zal dan ook het patiënten perspectief worden meegenomen.

In maart verwerkt de NZa de resultaten, in april komt er mogelijk nog een consultatieronde en begin mei zal de eindrapportage worden opgeleverd.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: