NZa onderzoekt inkoop GZSP en vraagt medewerking

Per 2021 zijn alle prestaties van de Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP, voorheen de extramurale behandeling) overgeheveld naar de Zvw. De NZa onderzoekt op verzoek van VWS het inkoopproces van de afgelopen maanden. Iedereen die verantwoordelijk is voor het sluiten van contracten voor zorg in het kader van deze GZSP voor het jaar 2021, kan een enquête invullen.

verwerkersovereenkomst

De vragenlijsten kunnen vanaf 4 januari tot en met 31 januari 2021 ingevuld worden. De vragenlijst is nu gesloten.

De duur van het invullen van de vragenlijst is erg afhankelijk van de gegeven antwoorden en de hoeveelheid prestaties die u levert. De NZa We verwacht dat het invullen 20-30 minuten duurt.

De vragen uit de vragenlijst gaan in op de inkoop en contractering van de zorg voor GZSP-patiënten. Degene die verantwoordelijk is voor het sluiten van contracten voor GZSP, kan de vragenlijst invullen. Ook als er (uiteindelijk) geen contracten zijn gesloten, stelt de NZa uw reactie op prijs.  

Vanuit de VGN attenderen we u speciaal op het melden van knelpunten met betrekking tot de contractering van de zorg die geleverd wordt door de gedragswetenschappers. Over dat inkoopproces zijn ons meerdere knelpunten gemeld. Het is goed dit nu ook aan de NZa te melden, met het oog op mogelijke aanpassingen voor het volgende jaar.

 

Deze pagina is een onderdeel van