Nieuws

NZa publiceert onderzoek over onregelmatigheden in de zorg

15 december 2014

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een eindrapport over onregelmatigheden in de zorg gepubliceerd. In het onderzoek in opdracht van de minister licht de NZa de zorgdeclaraties door en onderzoekt de ‘uitschieters’: de opvallende declaraties die afwijken van het gemiddelde.

Eén van de manieren om te voorkomen dat de zorg onbetaalbaar wordt en de solidariteit van het zorgstelsel te behouden, is de aanpak van onjuiste declaraties, vindt de NZa. Verzekeraars, de NZa zelf, maar ook andere toezichthouders kunnen het onderzoek gebruiken bij het tegengaan van afwijkende declaraties en zo de zorgkosten omlaag brengen.

Aanbevelingen

In haar rapport doet de NZa verschillende aanbevelingen om afwijkende declaraties vooraf te voorkomen en achteraf controles te verbeteren. De vijf belangrijkste zijn:

- Wetten en regels moeten duidelijk zijn, zodat voor iedereen helder is wat je wel en niet mag declareren en controle achteraf makkelijker is.

- Patiënten kunnen een belangrijkere rol gaan spelen bij het controleren van rekeningen.

- Aanbieders moeten duidelijk kunnen uitleggen wat zij declareren en waarom.

- Verzekeraars moeten declaraties goed controleren, voor- en achteraf. Zij kunnen ook aanbieders die slechte kwaliteit leveren niet contracteren.

- Tot slot zou de politiek zich moeten buigen over het vraagstuk controle versus privacy. Om vast te stellen welke declaraties afwijken, hebben verzekeraars inzage in het dossier nodig.

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven