Nieuws

NZa verlaagt tarieven 2015

16 juli 2014

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de tarieven voor 2015 herzien. Na publicatie had de NZa geconstateerd dat er fouten in de tarieven zaten. Deze herziening heeft nu geleid tot een verlaging van de tarieven voor 2015 ten opzichte van de tarieven in 2014. Vandaag zijn de tarieven vastgesteld en zijn de desbetreffende beleidsregels gepubliceerd op de website van de NZa. 

De herziening betreft de volgende beleidsregels:

  • ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’ (CA-BR-1507, nieuwe versie: CA-BR-1507a).
  • ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015’ (CA-BR- 1510, nieuwe versie: CA-BR-1510a).
  • ‘Volledig pakket Thuis’ (CA-BR-1509 nieuwe versie: CA-BR-1509a).

Als oorzaak c.q. reden van de herziening meldt de NZa het volgende:

  • In de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten (CA-BR-1507) waren tarieven opgenomen waarin de korting zoals verwerkt in de tarieven 2014, niet was meegenomen in de berekening voor 2015.
  • In de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer (CA-BR-1510) was voor een aantal prestaties de inhaalcomponent 2014 abusievelijk meegenomen in de tarieven voor 2015. Voor de prestaties dagactiviteit was een onjuiste inhaalcomponent 2013 meegenomen in de tarieven voor 2015.
  • In de beleidsregel Volledig Pakket Thuis (CA-BR-1509) was voor twee prestaties de inhaalcomponent 2013 abusievelijk niet meegenomen in het tarief 2015.


Tot slot meldt de NZa dat de onderbouwing van de ZZP-beleidsregelwaarden zo spoedig mogelijk op hun website geplaatst zal worden.