Nieuws

NZa wijzigt beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp en vpt 2021

02 oktober 2020

De NZa heeft afgelopen week een nieuwe versie van de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021 vastgesteld. Graag brengen wij u op de hoogte van de gemaakte aanpassingen.

wlzvoormensenpsychishestoornis

In de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2021 (BR/REG-21118b) ) zijn voor de gehandicaptenzorg de volgende zaken gewijzigd:

  • In artikel 5, zevende lid is tekst toegevoegd waarmee de begrippen gecontracteerd vervoer en niet-gecontracteerd vervoer nader zijn omschreven. Dit naar aanleiding van vragen vanuit het veld.
     
  • In artikel 16, derde onderdeel, onder a bleek een verkeerde prestatiecode te staan voor vpt vg-5, inclusief dagbesteding, exclusief behandeling. De juiste code V455 is nu opgenomen in de tabel. In bijlage 5 stond overigens wel al de juiste code.

Deze aanpassingen zijn ook opgenomen in de toelichting op de beleidsregel. De nieuwste versie van de beleidsregel is inmiddels gepubliceerd.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: