Nieuws

NZa verruimt beleidsregel extra kosten corona in verband met vaccinaties

01 februari 2021

De NZa heeft de Beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 aangepast vanwege de extra personele- en materiële kosten die samenhangen met het vaccineren van bewoners en/of medewerkers/vrijwilligers.

Coronavirus
Coronavirus

Aan de beleidsregel is toegevoegd dat de volgende kostenposten in ieder geval in aanmerking komen voor vergoeding:

  • extra personeelsinzet als gevolg van de hogere afwezigheid onder personeel in verband met de COVID-19 vaccinatie in één van de 25 grote vaccinatielocaties
  • extra personeelskosten noodzakelijk voor veilig vaccineren van bewoners en/of medewerkers/vrijwilligers
  • extra reiskosten personeel naar en van één van de 25 grote vaccinatielocaties voor de COVID-19 vaccinatie, tijdens of buiten werktijd. 

Andere kostenposten die direct samenhangen met het vaccineren van bewoners en/of medewerkers/vrijwilligers komen in principe ook in aanmerking voor vergoeding. Hierover dient overeenstemming met het zorgkantoor bereikt te worden. De VGN bespreekt met de NZa of andere, ook veel voorkomende, extra kostenposten alsnog opgenomen kunnen worden in de beleidsregel. Mocht de afstemming met uw zorgkantoor/zorgkantoren over extra kostenposten die samenhangen met vaccinaties tot moeilijkheden leiden, dan vernemen wij dat graag. U kunt daarover contact leggen met Renate Reusch (rreusch@vgn.nl).

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: