Nieuws

Wlz-beleidsregel extra kosten corona licht uitgebreid

10 juni 2021

De NZa heeft de beleidsregel SARS-CoV-2 virus extra kosten Wlz 2021 op een paar punten uitgebreid.

Coronavirus
Coronavirus

In de actuele beleidsregel is

  • het specifieke aantal van 25 grote vaccinatielocaties aangepast. Het aantal locaties is uitgebreid. Het specifieke aantal grote locaties wordt niet meer genoemd. Het gaat hierbij nog steeds enkel om de vaccins die onder specifieke condities bewaard en vervoerd moeten worden en om die reden niet altijd in (nabijheid van) de zorgaanbieder kunnen worden toegediend.
  • de lijst van personele en materiële kosten die in ieder geval voor vergoeding in aanmerking komen uitgebreid met de kosten voor apothekers, voorzover die samenhangen met het vaccinatieproces voor COVID-19.
  • aan artikel 4, tweede lid, onder c (materiële kosten die in elk geval voor vergoeding in aanmerking komen) toegevoegd: extra kosten noodzakelijk voor veilig vaccineren van bewoners en/of medewerkers/vrijwilligers toegevoegd. Dit is analoog aan de reeds opgenomen bepaling inzake extra personele kosten. 
Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch