Nieuws

NZa vraagt medewerking aanbieders bij verbetering prestaties en tarieven vervoer

16 september 2019

De NZa is een uitvraag gestart naar vervoerskosten bij alle aanbieders van gehandicaptenzorg. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de prestaties voor vervoer naar en van dagbesteding/dagbehandeling in de gehandicaptenzorg gewijzigd. De tarieven 2019 zijn gebaseerd op de data van een kleine groep zorgaanbieders. Om de tarieven en de prestatiestructuur voor vervoer verder te verbeteren heeft de NZa de kostengegevens van een veel grotere groep zorgaanbieders nodig. Aanbieders hebben tot 31 oktober de tijd om die gegevens aan te leveren.

tarievenvervoer

Met de uitvraag krijgt de NZa inzicht of de vervoerscategorieƫn en de hoogte van de tarieven aansluiten bij de praktijk. Ook neemt de NZa de administratieve lasten en het inkoopproces onder de loep. Dat laatste doet de NZa kwalitatief met een focusgroep. Als het onderzoek aanleiding geeft om aanpassingen door te voeren, dan verwerkt de NZa dat in de regelgeving per 2021.

Uitvraag via webportaal

De NZa vraagt om de vervoersgegevens over de maand maart 2019. De in te vullen excelbestanden en de invulinstructie zijn te vinden op het beveiligde webportaal.Ā De bij de NZa bekende contactpersoon van elke organisatie voor het webportaal heeft een e-mailbericht ontvangen dat de uitvraag klaar staat.
Bij het uploaden van vervoersgegevens kunnen aanbieders opmerkingen die relevant zijn bij de interpretatie van de gegevens meegeven aan de NZa.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch

Deze pagina is een onderdeel van: