NZa vraagt medewerking bij het samenstellen van de periodieke Marktscan Forensische Zorg

De NZa publiceert periodiek een ‘Marktscan Forensische Zorg’. In de komende marktscan FZ zal de NZa focussen op vier onderwerpen: bezuinigingen/capaciteitsbeleid, inkoopproces, continuïteit van zorg, (tbs-)wachttijden.

Voor het onderwerp inkoopproces zal de NZa naast het analyseren van data ook onderzoek doen naar de inkoopverhoudingen tussen DForZo (Directie Forensische Zorg van het ministerie van Veiligheid en Justitie) en de aanbieders en de wijze van contracteren. Hiervoor heeft de NZa een vragenlijst opgesteld. De VGN heeft hierin ook mee kunnen ‘kijken’. De NZa wil graag inzicht verkrijgen in de ervaringen over de zorginkoop van de Forensische Zorg (FZ). Inmiddels heeft de NZa op 25 augustus via de mail deze vragenlijst gestuurd naar alle FZ-zorgaanbieders, ook in de gehandicaptenzorg. In de vragenlijst vraagt de NZa naar de ervaringen over het contracteerjaar 2015. De inkoop hiervan heeft overwegend eind 2014 plaatsgevonden. De resultaten verwerkt de NZa in de marktscan FZ 2015, waarbij zij ingaat op de dynamiek in de contractering van zorg tussen de zorgaanbieders en DForZo die fungeert als zorginkoper. Naast de vragen over het inkoopproces stelt de NZa ook enkele vragen over de schotten tussen de GGZ/Gehandicaptenzorg en de FZ. Daarnaast zijn er nog zes aparte vragen voor FPC's/FPK's over de wachttijden voor Tbs.

Het is niet altijd bekend of een instelling in de gehandicaptenzorg ook forensische zorg biedt. Daarom attenderen we u er op: heeft uw organisatie geen vragenlijst ontvangen en wilt u toch een lijst invullen, dan kunt u een mail sturen aan Cure@NZa.nl, onder vermelding van: vragenlijst FZ. Wilt u de vragenlijst uiterlijk 8 september ingevuld terugsturen naar de NZa? De antwoorden zijn in de toekomstige publicaties niet naar individuele zorgaanbieders herleidbaar.

Deze pagina is een onderdeel van