Nieuws

Odion over vervoersbezuinigingen op Radio 5

21 november 2012

Tijdens het radioprogramma 'Dichtbij Nederland' van Radio 5 op 20 november kregen clustermanager Loes van der Haar van de Noord-Hollandse zorginstelling Odion en ouder Anna Groothoff de gelegenheid om hun grote bezorgdheid te uiten rondom de vervoersbezuinigingen. 'Het vervoer komt zodanig onder druk te staan dat het moeilijk zal zijn om elke client op de dagbestedingsplek te brengen die hij/zij het liefste wil', aldus Loes van der Haar.

Odion moet meer dan de helft van de kosten van gehandicaptenvervoer bezuinigen. Voor cliënten die gebruik maken van vervoer naar een dagbestedingslocatie heeft deze uitslag grote gevolgen.  Odion zal zich de komende tijd volledig inzetten, zodat de cliënt de ondersteuning blijft behouden die hij/zij nodig heeft. In overleg met de cliëntenraad kijkt Odion hoe ze dit kunnen doen.
Klik hier voor de radio-uitzending. Vanaf minuut 45 is het onderwerp te beluisteren.

Het programma 'Dichtbij Nederland' schonk aandacht aan de consequenties van de vervoersbezuinigingen. De aanleiding was de uitslag op 20 november van het hoger beroep tegen de korting op de vervoerskosten. De VGN heeft het hoger beroep  verloren. Het Gerechtshof in Den Haag acht de voorgenomen aanwijzing tot drastische korting op het gehandicaptenvervoer niet onmiskenbaar onrechtmatig.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen