Nieuws

Onderbouwd voorschrijven psychofarmaca in de gehandicaptenzorg

16 oktober 2017

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) bezoekt in november en december 2017 zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Ze gaat kijken of het voorschrijven van  psychofarmaca (medicijnen die worden gegeven bij psychische ziekten) voldoende onderbouwd is. Een aantal zorgaanbieders is bezig om het gebruik ervan te beperken. De inspectie wil met haar toezicht deze beweging versterken en zo bijdragen aan vergroting van bewustwording en kennis bij zorgaanbieders hierover.

Kind huilt

Cliënten in de gehandicaptenzorg krijgen geregeld en langdurig psychofarmaca, zo blijkt uit onderzoek. Deze medicijnen werken lang niet bij iedereen. De bijwerkingen zijn aanzienlijk. Cliënten kunnen door deze medicatie suf worden en bijvoorbeeld een hogere bloeddruk krijgen of overgewicht.  Daarnaast is er een verhoogd risico op vallen, beroerte en longontsteking.
https://www.fortior.info/zijn-psychofarmaca-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-de-oplossing-voor-gedragsproblemen/

Oorzaken (onbegrepen) gedrag
Onderbouwd voorschrijven helpt bij het succesvol afbouwen van deze medicijnen. Onderdeel van onderbouwd voorschrijven is een onderzoek naar oorzaken van bijvoorbeeld (onbegrepen) gedrag  op lichamelijk, psychisch en sociaal terrein vlak voordat voor medicijnen wordt gekozen. Ook het geregeld evalueren van het medicijngebruik hoort bij onderbouwd voorschrijven

Het afbouwen van deze medicijnen kan leiden tot vermindering van onbegrepen gedrag, gewichtsverlies en een lagere bloeddruk. Dit draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van leven. Toch zijn er altijd omstandigheden waarin het voorschrijven van psychofarmaca nodig is. Tijdens haar bezoeken spreekt de inspectie met artsen, apothekers en begeleiders, maar ook met cliëntvertegenwoordigers en waar mogelijk met cliënten. Zij kunnen een waardevolle bijdrage leveren om deze medicijnen op een verantwoorde manier in te zetten of af te bouwen. Ook voor dit onderwerp is samenwerking van belang om de kwaliteit van leven van een cliënt met een verstandelijke beperking te vergroten.

http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-programma-bewust-gebruik-psychofarmaca.html]

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: