Nieuws

Onderhandelaarsresultaat Pensioenregeling

Leestijd: 1 minuten
14 november 2023

Op 10 november hebben werkgeversorganisaties en de vakbonden aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) een onderhandelaarsresultaat bereikt over het vernieuwen van de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De bij de PTZW betrokken brancheorganisaties leggen dit resultaat in de komende weken voor aan hun achterbannen. Bij de VGN gebeurt dit tijdens de komende Algemene Ledenvergadering op 30 november a.s..

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Wat vooraf ging

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel begon in 2015 met een advies van de SER over de toekomst van het pensioenstelsel. De SER adviseerde aanpassing en versterking van het pensioenstelsel vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, een veranderende arbeidsmarkt, meer zzp’ers en de toegenomen behoefte van deelnemers aan transparantie en keuzevrijheid in hun pensioen. Het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten betekende de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Met de inwerkingtreding van de Wet Toekomst Pensioenen is dit op 1 juli van dit jaar geformaliseerd.

Onderhandelaarsresultaat

PTZW kiest voor de solidaire premieregeling (SPR). PTZW verzoekt PFZW de opgebouwde pensioenaanspraken voor alle deelnemers over te dragen. Evenals de huidige regeling kent ook de nieuwe regeling naast het ouderdomspensioen voorzieningen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid.
PTZW-partners zullen de overgang naar de nieuwe regeling evenwichtig vormgeven en in een transitieplan uitwerken. Zij hebben, samen met PFZW, de ambitie om de nieuwe regeling per 1 januari 2026 in te laten gaan.

Instemming gevraagd

Het onderhandelaarsresultaat wordt in de komende weken voor instemming voorgelegd aan de achterbannen van de betrokken brancheorganisaties in Zorg en Welzijn. Dat zijn: ActiZ, NVZ, de Nederlandse ggz, VGN, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Jeugdzorg Nederland, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, KNMT, Branchevereniging Tandtechniek, VLHT, Bo, ZKN, LHV, InEen en SBOH. Bij akkoord van alle betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties kan PTZW opdracht verlenen aan PFZW om te starten met de transitie naar de nieuwe pensioenregeling.

Onderstaand treft u de tekst van het onderhandelaarsresultaat.

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep