Nieuws

Onderzoek eetomgeving in zorginstellingen

31 januari 2022

Vanuit de Wageningen Universiteit, in samenwerking met de Alliantie Voeding in de Zorg, wordt onderzoek gedaan naar de eetomgeving, alles rondom eten en drinken, in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Om een beter beeld te krijgen van de eetomgeving, zo ook in organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking, is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is gericht aan woonlocaties van zorgorganisaties.

verzameling van groenten

Via dit bericht nodigen wij u uit deze digitale vragenlijst in te vullen over de eetomgeving, alles rondom eten en drinken, binnen één (of meer) woonlocatie(s) van uw zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat is de aanleiding voor deze vragenlijst?

In het Nationaal Preventieakkoord, ondertekend door o.a. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Alliantie Voeding in de Zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, is de ambitie gesteld om het voedingsaanbod in Nederlandse ziekenhuizen en andere zorginstellingen te verbeteren. Om de veranderingen en ontwikkelingen omtrent het voedingsaanbod te monitoren is er, binnen het project Goede Zorg Proef Je (onderdeel van de Alliantie Voeding in de Zorg) een vragenlijst opgesteld. De uitkomsten van deze vragenlijst zullen geanonimiseerd worden gedeeld met het RIVM, die de maatregelen in het Preventieakkoord monitort.

De vragenlijst is daarnaast onderdeel van een onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR), binnen de Regio Deal Foodvalley, in samenwerking met de Alliantie Voeding in de Zorg. Deze vragenlijst dient om een beter beeld te krijgen van de eetomgeving in ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland. Zo ook de zorginstelling waar u werkt.

Wat levert deelname voor u op?

Deelname aan het onderzoek geeft u de mogelijkheid om uw kennis, inzichten en ervaringen te delen. Hiermee helpt u de eetomgeving in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen. Deze kennis ontbreekt nu en is belangrijk om een gezondere en duurzamere eetomgeving te creëren in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties.

Uw kennis, inzicht en ervaring zijn van grote waarde. Helpt u mee de eetomgeving in zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking in kaart te brengen door het invullen van deze vragenlijst? 

Hoe vult u de vragenlijst in?

  • Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.
  • Vul de vragenlijst in per woonlocatie van uw zorgorganisatie. Indien u de vragenlijst wilt invullen voor meerdere woonlocaties van uw zorgorganisatie, dan vult u per locatie één volledige vragenlijst in.
  • Dit is de link naar de vragenlijst: https://wur.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2fMKbxIpadG4fZQ
  • De vragenlijst kan het beste worden ingevuld door iemand in de zorginstelling in de functie van: facilitair manager, hoofd hoteldienst, diëtist, teamleider voeding, of iets gelijks. Indien u bepaalde vragen niet zelf kunt beantwoorden, kunt u natuurlijk een collega om hulp vragen.
  • Wij willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen wanneer u in de zorginstelling bent. Wij stellen u vragen over het eten en drinken voor cliënten/bewoners, medewerkers en bezoekers.
  • Gebruik voor het invullen een telefoon, tablet, of laptop – zodat u tijdens het invullen door de zorginstelling kunt lopen.
  • Kies een moment dat zoveel mogelijk van het eet- en drinkaanbod is uitgestald, bijv. vlak voor de lunch.
  • Vul de vragenlijst in op een gemiddelde doordeweekse dag.
  • Probeer de vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden.
  • De enquête kan ingevuld worden tot 4 maart 2022.

Is uw privacy beschermd?

U neemt anoniem deel en uw privacy is gewaarborgd in het onderzoek. Wel vragen wij u de naam van de zorgorganisatie te noteren, deze wordt uitsluitend gebruikt om bij te houden welke zorgorganisaties de vragenlijst hebben ingevuld. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet te herleiden zijn naar u of naar uw zorgorganisatie.

Heeft u vragen over deze vragenlijst?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Joline Wierda, uitvoerend onderzoeker aan Wageningen University & Research, via e-mail: joline.wierda@wur.nl of telefoon: +31 317 48 60 98.

Deze pagina is een onderdeel van: