Onderzoek Inspectie: ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’

De meeste cliënten kunnen leven zoals zij dat willen. De zorgorganisaties helpen daar goed bij. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft bij 38 zorgorganisaties die zorg bieden aan mensen met een beperking getoetst of de cliënten hun leven kunnen leven zoals zij dat willen, en of ze hierbij goed worden ondersteund door de zorgorganisaties. Cliëntgerichtheid en de dialoog tussen de zorgaanbieder, de cliënt en zijn netwerk staan hierin centraal. Hierbij is getoetst of er rekening wordt gehouden met de wensen van de cliënten en hoe de medewerkers hier invulling aan geven.

Uitkomst onderzoek

De meeste cliënten bij de getoetste zorgorganisaties zeggen inderdaad te kunnen leven zoals zij dat willen. Zij worden daarbij op zich goed ondersteund door de zorgorganisaties. Wel roept de inspectie zorgorganisaties op om ervoor te zorgen dat er genoeg tijd is voor begeleiders om tussendoor gesprekken te voeren met cliënten, om ondersteuningsplannen begrijpelijker te maken, om (nog) meer aandacht te besteden aan zelfstandigheid van cliënten en om steeds te blijven kijken of dingen die een cliënt niet kan of mag op een andere manier opgelost kunnen worden.

Het versterken van de eigen regie van de cliënt en zijn netwerk krijgt structureel aandacht in het risico toezicht onder meer doordat persoonsgerichte zorg is opgenomen in het dit voorjaar gepubliceerde toetsingskader. Het is een goede zaak dat ook in het toezicht aandacht is voor dit thema. Dit sluit aan bij de inspanningen die vanuit VWS en de veldpartijen worden gedaan voor cliënten met een beperking en bijzondere zorg- en ondersteuningsvragen. Zoals de kwaliteitsagenda “samen werken aan een betere gehandicaptenzorg”, het nationale onderzoeksprogramma “Gewoon Bijzonder” van ZonMW en het kwaliteitskader in de gehandicaptenzorg en de implementatie van het VN-verdrag van de rechten van de mens.

Staatssecretaris Van Rijn heeft een aanbiedingsbrief naar de Kamer gestuurd en de factsheet ‘Kun jij leven zoals jij dat wilt?’ is te vinden op de website van de IGZ en in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van