Onderzoek ‘Meedoen en meetellen’ voor mensen met een verstandelijke beperking

Wat betekent meedoen voor jezelf? Hoe ziet jouw eigen bekende wereld eruit? Hoe is het om op een onbekende plek te zijn? Wanneer voel je je ergens welkom? Wat kunnen anderen daarvoor doen? Wat kun je daar zelf voor doen? Deze en andere vragen worden gesteld in de praktische aanbevelingen en de trainingsmodules die zijn ontwikkeld op basis van het onderzoek Meedoen en Meetellen.

Persfoto gastatelier vrouw lacht naar camera
De houtwerkplaats die werd ontwikkeld door gastontwerper Robin Weidner was een succes.

Dit onderzoek werd van 2010 tot 2012 uitgevoerd vanuit de Willem van den Bergh-leerstoel aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. In het onderzoek stonden de ervaringen rondom meedoen in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking centraal.

Meedoen betekent voor iedereen wat anders, zeker voor mensen met een verstandelijke beperking. De reguliere samenleving blijkt voor veel mensen met een verstandelijke beperking een plek te zijn waar zij zich niet welkom voelen, waar zij vooral merken dat ze er niet bij horen. Toch zijn mensen met een verstandelijke beperking, met de invoering van de Wmo en de decentralisatie van de Awbz, steeds meer aangewezen op de reguliere samenleving. Des te urgenter is de vraag wat iemand nodig heeft om meer mee te doen in die reguliere samenleving.

Op basis van het onderzoek zijn twee brochures opgesteld:

  • Praktische aanbevelingen die de lezer kritisch naar het eigen handelen laten kijken.
  • Een trainingsmodule die professionals en beleidsmakers ondersteunt in het ontwikkelen van vaardigheden en een attitude die nodig zijn om mensen met een verstandelijke beperking mee te laten doen in de samenleving.

In de bijlage zijn beide notities opgenomen.

Deze pagina is een onderdeel van