Nieuws

Onderzoek naar cliëntperspectief seksualiteit en preventie seksueel grensoverschrijdend gedrag: deelnemers gezocht

22 december 2022

Het 'onderzoeksconsortium Intimiteit, seksualiteit en handicap' voert onderzoek uit naar positieve seksualiteit en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de gehandicaptenzorg. Hiervoor worden zorgorganisaties gezocht die mee willen doen.

symposium, gesprek, congres, meningen

Het onderzoeksconsortium bestaande uit Rutgers, Disability Studies Nederland, Stichting Tiresias en Kenniscentrum Zorginnovatie Hogeschool Rotterdam, voert in opdracht van het ministerie van VWS een verdiepend kwalitatief onderzoek uit waarin het cliëntperspectief centraal staat.

Doel onderzoek

Het onderzoek brengt in kaart hoe vormgegeven wordt aan beleid rondom seksuele ontwikkeling, ruimte voor het beleven van seksualiteit en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) in de gehandicaptenzorg. Preventie van SGOG wordt in een breed perspectief geplaatst: van seksuele voorlichting en beleid over positieve seksualiteit tot documentatie van SGOG door de zorgorganisatie en meldingsplicht.

In het eerste deel van het onderzoek wordt gekeken naar welke instrumentaria momenteel gebruikt worden door organisaties en of er onderzoek is gedaan naar de effectiviteit ervan. In het tweede deel van het onderzoek staat het cliëntperspectief centraal. Met cliënten wordt gekeken naar de instrumentaria in de gehandicaptenzorg en hun behoeften rond seksuele ontwikkeling. 

Deelname voor interviews gezocht 

Voor de interviews met cliënten worden 25 interviews gehouden en 2 focusgroepen. De doelgroepen die worden gezocht voor deelname zijn mannen en vrouwen in een intramurale voorziening, met een licht of matig verstandelijke beperking en wilsbekwaam terzake. Lesbisch / homo / bi / hetero, en transgender personen. Tevens is het streven naar een afspiegeling van de samenleving qua etniciteit. De interviews vinden plaats in februari, maart en april.

Interesse voor deelname kan doorgegeven worden aan Irene Smith, via ismith@vgn.nl

Deze pagina is een onderdeel van: