Nieuws

Onderzoek naar veiligheid breedplaatvloeren, naar aanleiding van het instorten van de parkeergarage in Eindhoven

11 november 2017

Op 27 mei 2017 is een in aanbouw zijnde parkeergarage op Eindhoven Airport ingestort. In september heeft Adviesbureau Hageman hierover een onderzoeksrapport (informatiedocument) gepubliceerd. De reikwijdte van dit document is beperkt tot bouwwerken waarbij het grootste veiligheidsrisico wordt gezien. Het betreft bouwwerken die na 1999 zijn opgeleverd en een constructie hebben met breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten. Woningen en woongebouwen vallen vanwege de opbouw van de constructie hier buiten. Dit geldt overigens niet voor meerlaagse constructies voor parkeergarages, winkels en dergelijke onder een woongebouw.

Minister Plasterk (de voormalige minister van BZK) heeft op 9 oktober 2017 gemeenten, bouwbedrijven, constructeurs en leveranciers aangeschreven.

Aan bouwbedrijven en leveranciers van deze breedplaatvloeren schrijft de minister: “De betonnen vloer was opgebouwd uit geprefabriceerde breedplaten met daarop een in het werk gestorte betonlaag. De aansluiting tussen deze twee lagen blijkt onvoldoende te zijn geweest en heeft vrijwel zeker geleid tot de instorting. Uit de onderzoeksresultaten kan worden opgemaakt dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich ook voor kunnen doen bij andere gebouwen met breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten. Dit is voor mij aanleiding geweest om een informatiedocument op te stellen voor de beoordeling van bestaande gebouwen. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een bestaand gebouw bij de eigenaar ligt en het toezicht daarop bij de gemeente, is er ook voor u een rol weggelegd om te zorgen dat veiligheidsrisico’s bij bestaande gebouwen zoveel mogelijk kunnen worden uitgesloten”.

Aan gemeenten schrijft de minister: “Ik verzoek u om erop toe te zien dat eigenaren van de betreffende gebouwen daadwerkelijk onderzoek uitvoeren en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen”.

Ook de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de vraag hoe de verantwoordelijkheden en de kwaliteit bij het bouwen gewaarborgd zijn. De vragen en de antwoorden van de minister voegen we als bijlage toe.

De VGN kan niet inschatten of er binnen de sector gebouwen zijn die binnen de risicosfeer vallen (na 1999 opgeleverd, een constructie met breedplaatvloeren van geprefabriceerde breedplaten, zijnde geen woningen en woongebouwen). De eigenaar is verantwoordelijk voor een eventueel onderzoek (instelling of verhuurder). We voegen voor geïnteresseerde vastgoedmedewerkers als hulpmiddel het onderzoeksrapport (dat is het informatiedocument) van Hageman B.V. als bijlage toe. Hierin is een stappenplan opgenomen ter beoordeling van de constructieve veiligheid van constructies waarin breedplaatvloeren zijn toegepast.

Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: