Nieuws

Onderzoek staat van de gehandicaptenzorg

26 april 2018

In de kwaliteitsagenda was een onderzoek naar de staat van de gehandicaptenzorg aangekondigd. 

keyboard met knop waarop staat onderzoek

Tijdens de voorbereiding van dit onderzoek kwam naar voren dat er heel veel onderzoeken en rapporten over de gehandicaptenzorg zijn, maar nergens bestond een geheel of samengevat beeld. Daardoor werd het lastig tot een goede onderzoeksvraag te komen. Daarom is besloten eerst een analyse te laten maken van alle bruikbare onderzoeken. Zo wordt duidelijk dat er geen zaken worden gemist en dat er geen zaken worden onderzocht die al bekend zijn. Dat heeft geresulteerd in bijgaand rapport dat deze week door de minister aan de Tweede Kamer is aangeboden.

De informatie uit alle onderzoeksrapporten is gerangschikt in dertien aandachtsgebieden. Daarbij heeft het visiekader van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg als uitgangspunt gediend. Ten aanzien van ieder aandachtsgebied wordt een algemeen beeld gegeven en hiaten en aandachtspunten benoemd. Tot slot zijn per aandachtsgebied onderzoeksvragen opgesteld. 
De uitkomsten van het rapport dienen als voorbereiding voor het verdere onderzoek.   

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk

Deze pagina is een onderdeel van: