Nieuws

Onderzoek TNO ventilatie en pandemische paraatheid: locaties gezocht

Leestijd: 2 minuten
05 augustus 2022

TNO doet voor VWS onderzoek naar de rol die ventilatie kan spelen om kwetsbare mensen te beschermen tegen de risico’s van besmetting met virussen die zich door de lucht kunnen verspreiden. Voor dit onderzoeksproject is TNO dringend op zoek naar instellingen voor langdurige zorg waar op één of meer locaties metingen kunnen worden uitgevoerd. Die metingen brengen in beeld wat de bouwkundige en technische kenmerken van de ruimten op de locatie zijn en brengen in kaart hoe cliënten, medewerkers en bezoekers die ruimten gebruiken. De metingen moeten najaar 2022 plaatsvinden.

Coronavirus op blauwe achtergrond

Woonlocaties en dagbesteding

TNO is voor het onderzoek vooral op zoek naar locaties waar mensen wonen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en naar locaties voor zorg met verblijf voor mensen met psychiatrische problematiek. Bij het onderzoek richt TNO zich op de directe woonomgeving van de cliënten en op ruimtes binnen de instelling waar zij voor hun dagelijkse activiteiten gebruik van maken.

Veiligheid, privacy en overlast

TNO hanteert als uitgangspunten voor alle onderzoeksmethoden, dat het veilig is, dat de privacy van cliënten, medewerkers en familie wordt gerespecteerd en dat eventuele overlast tot een minimum wordt beperkt. Dat geldt ook voor de belasting voor personeel en management van de zorginstelling. Het onderzoek omvat drie tot vier meetdagen. De uitkomsten en en conclusies worden met de organisatie gedeeld.

Interesse om mee te doen?

Onderstaand treft u een document met toelichting van TNO op het onderzoek ventilatie en pandemische paraatheid en de praktische gang van zaken. In deze factsheet staan ook de contactgegevens als u uw interesse om mee te doen kenbaar wilt maken of als u nog meer wilt weten.

portretfoto van Gerard Schoep
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gerard Schoep

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: