Nieuws

Onderzoek voor mensen met een beperking krijgt nieuwe impuls

01 september 2016

Gewoon Bijzonder, het Nationaal Programma Gehandicapten, start binnenkort  met de eerste zes projecten die onderzoek voor en over mensen met een beperking een nieuwe impuls geven.  
 

Binnen de projecten van dit ZonMW-programma komt een veelheid van vragen over Gezondheid, Gedrag en Participatie aan bod. De vragen richten zich op mensen met een licht verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en met niet-aangeboren hersenletsel.

Samenwerking

De projecten worden in heel Nederland uitgevoerd. Het accent ligt op samenwerking binnen netwerken. Wetenschappers, professionals in zorg en welzijn en onderwijs, (vertegenwoordigers van) mensen met een (verstandelijke) beperking, mantelzorgers en andere betrokkenen gaan samen aan de slag met één of meer kennisvragen.

Om de uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van geanonimiseerde gegevens te bevorderen, wordt in de projecten gewerkt met de Minimale Dataset (MDS). Met toegesneden coaching wordt deelname van mensen met een beperking bevorderd. Kennisbenutting wordt gestimuleerd door uitwisseling van activiteiten op het Kennisplein Gehandicaptensector moet stimuleren dat kennis zoveel mogelijk wordt benut.

De projecten

Dit zijn de 6 projecten die binnenkort gaan starten:

Ondersteunen van een gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking: de
krachten gebundeld!

Samen kunnen kiezen: Netwerk voor zelfbepaling van mensen met een beperking en een zorgintensieve vraag

‘De sensatie van een goed leven’; Samenbrengen van wetenschappelijke- en praktijkkennis tot een methodiek voor het (h)erkennen en positief beïnvloeden van prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking

NAH-Kennisnetwerk: Gewoon Bijzonder met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen

Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie en welzijn

Startbijeenkomst

Op 16 september maken de mensen achter de project tijdens een startbijeenkomst kennis met elkaar, tijdens een startbijeenkomst die wordt geinitieerd door het Kennisplein Gehandicaptensector. Het is een eerste stap in de uitbouw van de beoogde kennisinfrastructuur. Meer informatie? Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven