Nieuws

Onvoldoende duidelijkheid antwoorden regering op vragen Eerste Kamer Wet zorg en dwang

25 september 2017

Vorige week heeft de regering de vragen van de Eerste Kamer over de Wet zorg en dwang (Wzd) beantwoord. VGN heeft samen met ActiZ een reactie gestuurd waarin grote twijfels over de uitvoerbaarheid van de Wzd in de huidige vorm worden geuit. De memorie van antwoord heeft deze twijfels niet weggenomen. Op veel punten blijft nog onduidelijkheid bestaan, bovendien roept de memorie van antwoord nieuwe vragen op. In de brief met bijlage wordt deze memorie van antwoord van commentaar en vragen voorzien. In de procedurevergadering van volgende week besluit de Eerste Kamer over de voortgang van de behandeling van de Wzd. 
Op https://www.vgn.nl/nieuws/vgn-kritisch-over-geharmoniseerd-wetsvoorstel-zorg-en-dwang treft u eerdere informatie (brieven, kamerstukken) over de Wzd aan. 
 

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: