Nieuws

Op bezoek bij de kinderdagcentra van Amerpoort

05 februari 2013

Om een goed beeld te krijgen van kinderen met een verstandelijke beperking die een kinderdagcentrum bezoeken, bracht de VGN op 4 februari een werkbezoek aan Amerpoort. Twee beleidsmedewerkers en een communicatieadviseur werden gastvrij ontvangen bij de kinderdagcentra De Blauwe Vogel in Soest  en Onder één Dak in Amersfoort. De beleidsmedewerkers houden zich bezig met de transitie van Jeugdzorg naar de gemeenten.

De VGN zal het ministerie van VWS adviseren over de transitie van Jeugdzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Door dit soort werkbezoeken krijgen zij een beter beeld van de doelgroep én van de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben.

Bovenregionale functie
Jan Visscher, Susan Osterop en Dianne van der Veen werden door Jantien Eerdmans ontvangen op De Blauwe Vogel. De Blauwe Vogel zit in een nieuw,  licht en ruim pand in Soest. Tijdens de rondleiding daar vertelde manager Sylvia Hoonhout over de manier waarop zij in Soest werken met kinderen met een ernstig meervoudige beperking. “Wij kijken vanuit zoveel mogelijk disciplines naar het kind, om helder te krijgen waar kansen liggen. Welke mogelijkheden heeft een kind om te ontwikkelen? Zodra we daar een beeld van hebben, kunnen we daar met elkaar aan werken. Dat is zeer specialistisch werk en daarom heeft De Blauwe Vogel ook een bovenregionale functie. Ouders hebben daarin eigenlijk geen keuze, zij zijn afhankelijk van het dichtstbijzijnde kinderdagcentrum. Je kunt moeilijk in iedere gemeente een Blauwe Vogel bouwen.”

Zorg-onderwijs
Het kinderdagcentrum Onder één dak ligt midden in  de wijk Vathorst in Amersfoort. De delegatie van de VGN werd hier rondgeleid door manager Gea Horsman. Er was veel aandacht voor de zorg-onderwijsgroepen van dit kinderdagcentrum. De meeste kinderen hebben een vrijstelling van de leerplicht, maar bij Onder één dak krijgen zij onderwijs op hun eigen niveau. En soms is dan het gevolg dat zij kunnen doorstromen naar het speciaal onderwijs. Gea: “Deze kinderen wonen veelal nog thuis. Ze hebben een heel pakket aan zorg, waardoor dat voor de ouders mogelijk blijft. Zo gaan ze ook regelmatig logeren bij Amerpoort, hebben vaak thuiszorg en maken bijvoorbeeld gebruik van praktische pedagogische gezinsbegeleiding. Als dat allemaal zou wegvallen, wordt er een zware wissel getrokken op die gezinnen.”

Bron: Amerpoort

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen