Nieuws

Op weg naar een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg

24 juni 2014

De werknemersorganisaties Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ, NU'91 en de werkgeversorganisaties VGN en MEE Nederland zijn deze maand gestart met het traject om te komen tot een 'eigentijdse en toekomstbestendige' CAO Gehandicaptenzorg. Bedoeling is om dit traject in maart 2015 af te ronden met een nieuwe CAO.

Voor dit traject maken de CAO-partijen gebruik van de visie van bestuurders en HRM-professionals en werknemers op de toekomst van de gehandicaptenzorg, het werken in de gehandicaptenzorg en de CAO.

Waarom starten CAO-partijen dit traject?

Dat er het nodige op de branche gehandicaptenzorg af komt weet u als geen ander. Stelselwijzigingen, bezuinigen, arbeidsmarktontwikkelingen zijn nog maar enkele ontwikkelingen waarmee de branche te maken heeft.

Al deze ontwikkelingen hebben invloed op onderwerpen die nu op één of andere wijze in de huidige cao zijn geregeld. En dat leidt tot vragen over thema’s als:

  • De werkingssfeer van de CAO. Op wie is de CAO van toepassing als de werkzaamheden veranderen of gemeenten gaan inkopen? Hoe wordt geregeld dat de CAO ook geldt voor die werkgevers en werknemers die geen lid zijn van een CAO-partij?

  • De verdeling van verantwoordelijkheden tussen werkgever en werknemer. Wat mogen werkgever en werknemer van elkaar verwachten en welke rol speelt de CAO hierin? Wat willen CAO-partijen wel regelen en wat niet?

  • Mobiliteit, wendbaarheid en brede inzetbaarheid van werknemers. Hoe maak je dit streven waar, wat is er hiervoor nodig? Welke wensen hebben werkgevers en welke wensen leven er bij werknemers. En wat wil je dan in de CAO regelen of faciliteren?

  • Maatwerk en keuzevrijheid van werknemers. Wat willen werknemers en wat betekent dit voor de CAO?

  • Deregulering en meer regelruimte voor de werkgever en de werknemer. Wat regelen we in een CAO en welke beslissingen laten we bij de organisatie? En hoe regel je dat dan?

  • Flexibiliteit versus werkzekerheid. Hoe houden we daar de juiste balans? 

Kortom, allemaal ontwikkelingen die maken dat het tijd is om nu goed naar de bestaande CAO Gehandicaptenzorg te kijken. Dus naar de inhoud van de CAO – (de regelingen) en naar de functie van de CAO (wat willen we bereiken met de CAO). En daarmee te zorgen dat de CAO Gehandicaptenzorg niet alleen nu zijn waarde heeft maar ook in de toekomst blijft houden.

Hoe gaan CAO-partijen aan het werk?

De komende maanden gaan CAO-partijen in een aantal bijeenkomsten aan de slag om te werken aan een, wat zij noemen, “Visiedocument”. In dit document worden de gedeelde verwachtingen van alle partijen over de toekomst van de branche vastgelegd.

Dit document is de basis voor de toekomstige CAO Gehandicaptenzorg. De thema’s worden vervolgens door CAO-partijen besproken en uitgewerkt. Over de regelingen die hieruit voortkomen wordt onderhandeld aan de CAO-tafel. Dit vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 plaats.

Betrokkenheid branche

Zorgvuldige voorbereiding en goed de tijd nemen om over de toekomst van de branche gehandicaptenzorg en over de CAO te spreken, vinden CAO-partijen van groot belang. En daarbij wordt u uiteraard op de hoogte gehouden van het verloop van het traject.

De mogelijkheden voor u om met de CAO-partijen mee te denken en input te leveren over een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg, vindt plaats in augustus. De VGN zal hiertoe bestuurders en HRM-professionals benaderen.